Νόμος 1491/84

Ν1491/1984: Μέτρα για τη διευκόλυνση της διακίνησης των ιδεών, τον τρόπο διενέργειας της εμπορικής διαφήμισης, την ενίσχυση της αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1491/1984: Μέτρα για τη διευκόλυνση της διακίνησης των ιδεών, τον τρόπο διενέργειας της εμπορικής διαφήμισης, την ενίσχυση της αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 173/Α/1984), 13-11-1984.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμο:

 

Άρθρο 1: Αρμοδιότητα των δήμων και κοινοτήτων

Άρθρο 2: Χώροι όπου απαγορεύεται η προβολή και η διαφήμιση

Άρθρο 3: Προβολή πολιτικών και άλλων μηνυμάτων

Άρθρο 4: Προεκλογική περίοδος

Άρθρο 5: Άδεια για εμπορική διαφήμιση

Άρθρο 6: Ειδικοί χώροι για την εμπορική διαφήμιση

Άρθρο 7: Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 8: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 9: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 10: Σύσταση ειδικής επιτροπής, για τη σύνταξη Κώδικα Νομοθεσίας της Δημοτικής και Κοινοτικής Περιουσίας

Άρθρο 11: Απευθείας εκποίηση δημοτικών και κοινοτικών εκτάσεων

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14: Εκπαιδευτικά - επιμορφωτικά προγράμματα

Άρθρο 15: Καταγγελία συμβάσεων

Άρθρο 16: Απόσπαση υπαλλήλων

Άρθρο 17: Σχέση νομάρχη με διανομαρχιακές υπηρεσίες

Άρθρο 18: Μετατάξεις υπαλλήλων νομαρχιακών ταμείων

Άρθρο 19: Δημοσίευση αποφάσεων

Άρθρο 20: Ικανοποίηση αναγκών ύδρευσης

Άρθρο 21: Ύδρευση όμορων δήμων και κοινοτήτων

Άρθρο 22: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 23: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθεί ως νόμος του Κράτους.

 

Αθήνα 10-11-1984

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.