Νόμος 3065/02 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι διατάξεις των επόμενων παραγράφων, όπως ήδη ισχύουν, οι οποίες προβλέπουν αρμοδιότητες του Υπουργικού Συμβουλίου, καταργούνται ή τροποποιούνται, με ταυτόχρονη μεταφορά των αρμοδιοτήτων αυτών στα αντίστοιχα κυβερνητικά όργανα, ως εξής:

 

1. Στο άρθρο 9 του νόμου [Ν] 4407/1929 η φράση του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίσταται από τη φράση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας και στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 4 του ίδιου νόμου η φράση του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίσταται από τη φράση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

 

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου μόνου του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 324/1947 (ΦΕΚ 82/Α/1947) η φράση πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίσταται από τη φράση αποφάσεως του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

 

3. Στο άρθρο 4 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1563/1950 (ΦΕΚ 254/Α/1950) η φράση του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίσταται από τη φράση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας και στο άρθρο 17 του ίδιου νόμου η φράση δι' αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου τη με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών αντικαθίσταται από τη φράση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας.

 

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2906/1954 (ΦΕΚ 155/Α/1954) η φράση δι' αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου με πρόταση των Υπουργών επί της Εθνικής Αμύνης και Οικονομικών αντικαθίσταται από τη φράση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας.

 

5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3783/1957 (ΦΕΚ 201/Α/1957) η φράση αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίσταται από τη φράση κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας.

 

6. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 330/1960 (ΦΕΚ 69/Α/1960) η φράση υπό του Υπουργικού Συμβουλίου, με πρόταση του Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας αντικαθίσταται από τη φράση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

7. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 775/1964 (ΦΕΚ 254/Α/1964) η φράση δια πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίσταται από τη φράση με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

8. Στην παράγραφο α' του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4561/1966 (ΦΕΚ 204/Α/1966), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 613/1977 (ΦΕΚ 166/Α/1977), η φράση με εισήγηση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών, δι' αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, αντικαθίσταται από τη φράση δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

 

9. Στο άρθρο 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 631/1970 (ΦΕΚ 173/Α/1970), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 113/1974 (ΦΕΚ 310/Α/1974), η φράση δια Πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού και του Υπουργού των Οικονομικών αντικαθίσταται από τη φράση με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

 

10. Στο εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1111/1972 (ΦΕΚ 23/Α/1972) η φράση δι' αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίσταται από τη φράση δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Υγείας και Πρόνοιας.

 

11. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1321/1972 (ΦΕΚ 239/Α/1972) η φράση του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίσταται από τη φράση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

12. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 και στο άρθρο 11 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 210/1973 (ΦΕΚ 277/Α/1973), όπως αντικαταστάθηκαν από την παράγραφο ΙΙΙ του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 274/1976 (ΦΕΚ 50/Α/1976), η φράση Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίσταται από τη φράση Υπουργού Ανάπτυξης.

 

13. Στο άρθρο 12 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 210/1973 (ΦΕΚ 277/Α/1973), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο IV του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 274/1976 (ΦΕΚ 50/Α/1976), διαγράφεται η φράση του Υπουργικού Συμβουλίου, με πρόταση.

 

14. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 108 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 210/1973 (ΦΕΚ 277/Α/1973), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 274/1976 (ΦΕΚ 50/Α/1976), η φράση του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίσταται από τη φράση του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

15. Στο άρθρο 116 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 210/1973 (ΦΕΚ 277/Α/1973) η φράση Το Υπουργικό Συμβούλιον κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας αντικαθίσταται από τη φράση Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών.

 

16. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 144 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 210/1973 (ΦΕΚ 277/Α/1973) διαγράφεται η φράση μετά προηγούμενη έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

 

17. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 66 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1400/1973, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 145/1974 (ΦΕΚ 325/Α/1974), η φράση το Υπουργικό Συμβούλιο αντικαθίσταται από τη φράση ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και διαγράφεται η φράση Τη με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, καθώς και το κόμμα που προηγείται αυτής.

 

18. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 66 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1400/1973, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 145/1974 (ΦΕΚ 325/Α/1974), διαγράφεται η φράση ή του Υπουργικού Συμβουλίου προκειμένου περί ανωτάτων αξιωματικών ανακληθέντων δι' αποφάσεως τούτου.

 

19. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 478/1974 (ΦΕΚ 187/Α/1974) η φράση του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίσταται από τη φράση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας και στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 17 του νόμου [Ν] 2074/1992 (ΦΕΚ 128/Α/1992), η φράση μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου το οποίο προσδιορίζει και τους βασικούς όρους των δανείων, κατόπιν εισηγήσεως των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών αντικαθίσταται από τη φράση μετά από έγκριση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, οι οποίοι προσδιορίζουν και τους βασικούς όρους των δανείων.

 

20. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α/1974) η φράση του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίσταται από τη φράση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

 

21. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 274/1976 (ΦΕΚ 50/Α/1976) η φράση το Υπουργικό Συμβούλιον δι' αποφάσεως δύναται να απαλλάξει αντικαθίσταται από τη φράση Οι Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης με κοινή τους απόφαση δύνανται να απαλλάξουν.

 

22. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 17 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 274/1976 (ΦΕΚ 50/Α/1976) η φράση δι' αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίσταται από τη φράση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης και στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου η φράση Το Υπουργικό Συμβούλιον δι' αποφάσεώς του κατά τα εν παράγραφο 2 του προηγουμένου άρθρου, ήθελε απαλλάξει αντικαθίσταται από τη φράση Οι Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης με κοινή απόφασή τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου, ήθελαν να απαλλάξουν.

 

23. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 409/1976 (ΦΕΚ 209/Α/1976) η φράση Το Υπουργικό Συμβούλιο, δύναται να αποφασίζει μετά πρόταση του επί των Κοινωνικών Υπηρεσιών Υπουργού αντικαθίσταται από τη φράση Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός δύνανται να αποφασίζουν.

 

24. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 90 του νόμου [Ν] 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/1985) διαγράφεται η φράση του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση.

 

25. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) η φράση Με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση αντικαθίσταται από τη φράση Με κοινή απόφαση και στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου όπου αναφέρεται η λέξη πράξη αντικαθίσταται από τη λέξη απόφαση.

 

26. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) η φράση Με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση αντικαθίσταται από τη φράση Με κοινή απόφαση και στις παράγραφο 3 και 4 του ίδιου άρθρου όπου αναφέρεται η λέξη πράξη αντικαθίσταται από τη λέξη απόφαση.

 

27. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1763/1988 (ΦΕΚ 57/Α/1988), όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 1911/1990 (ΦΕΚ 166/Α/1990), η φράση Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίσταται από τη φράση Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

28. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 75 του προεδρικού διατάγματος 284/1989 (ΦΕΚ 133/Α/1989) η λέξη την Κυβέρνηση αντικαθίσταται από τη λέξη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας.

 

29. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 2168/1993 (ΦΕΚ 147/Α/1993) καταργείται και οι περιπτώσεις β' και γ' της ανωτέρω παραγράφου αναριθμούνται σε α' και β'.

 

30. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του νόμου 2206/1994 (ΦΕΚ 62/Α/1994) η φράση Το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεως του Υπουργού Τουρισμού αντικαθίσταται από τη φράση Ο Υπουργός Ανάπτυξης.

 

31. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2215/1994 (ΦΕΚ 77/Α/1994) η φράση του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίσταται από τη φράση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας.

 

32. Στο εδάφιο α' της παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2236/1994 (ΦΕΚ 146/Α/1994) η φράση πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση αντικαθίσταται από τη λέξη απόφαση.

 

33. Στην παράγραφο 4 του άρθρου πρώτου του νόμου [Ν] 2260/1994 (ΦΕΚ 204/Α/1994) η φράση πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, που εκδίδεται μετά από πρόταση αντικαθίσταται από τη λέξη απόφαση.

 

34. Στο εδάφιο β' της παράγραφο 4 του άρθρου 6, στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 7 και στο τελευταίο εδάφιο της παράγραφο 4 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2273/1994 (ΦΕΚ 233/Α/1994) η φράση Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού ή αντικαθίσταται από τη φράση Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Πολιτισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από πρόταση.

 

35. α) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999), η φράση με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το εδάφιο γ' της παράγραφο 4 του άρθρου 8 του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) αντικαθίσταται από τη φράση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών,Ανάπτυξης και του Υπουργού του Υπουργείου που είναι αρμόδιος για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης ή για την εποπτεία του φορέα που συνάπτει και εκτελεί τη σύμβαση.

 

β) Στο εδάφιο γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999), η φράση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίσταται από τη φράση του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

36. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α/1995) διαγράφεται η φράση που εκδίδεται μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου,, καθώς και το κόμμα που προηγείται της φράσης αυτής και στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου η φράση του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίσταται από τη φράση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικώνκαι διαγράφεται η φράση με εισήγηση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

 

37. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2333/1995 (ΦΕΚ 182/Α/1995) η φράση Με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, που εκδίδεται μετά από πρόταση αντικαθίσταται από τη φράση Με απόφαση.

 

38. Στην παράγραφο 1 του άρθρου τρίτου του νόμου [Ν] 2380/1996 (ΦΕΚ 38/Α/1996) η φράση Με πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αντικαθίσταται από τη φράση Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών.

 

39. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/1997) η φράση με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, για την έκδοση της οποίας απαιτείται κοινή πρόταση αντικαθίσταται από τη φράση με κοινή απόφαση.

 

40. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 22 του νόμου 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/1997) διαγράφεται η φράση εγκρινόμενη από το Υπουργικό Συμβούλιο,.

 

41. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997) η φράση Με απόφαση του υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίσταται από τη φράση Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

42. Στο εδάφιο β' της παράγραφο 3 του άρθρου 32 του νόμου [Ν] 2594/1998 (ΦΕΚ 62/Α/1998) διαγράφεται η φράση και απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

 

43. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2641/1998 (ΦΕΚ 211/Α/1998) η φράση Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίσταται από τη φράση Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας.

 

44. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/1998) η φράση Υπουργικό Συμβούλιο αντικαθίσταται από τη φράση Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας.

 

45. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Βουλής των Ελλήνων, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό αυτής. Τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.}

 

46. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999) διαγράφονται οι λέξεις του Υπουργικού Συμβουλίου και μετά από εισήγηση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.