Νόμος 3090/02 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 32 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002) προστίθεται παράγραφος 3)α η οποία έχει ως ακολούθως:

 

{3)α. Για τις αποδοχές και εν γένει απολαβές των ανωτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις της πράξης υπουργικού συμβουλίου 88/1985 (ΦΕΚ 142/Α/1985), όπως ισχύουν κάθε φορά.

 

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Φ 07.150).}

 

2. Η διάταξη του άρθρου αυτού ισχύει από την 01-05-2002 ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 3013/2002 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 32 του νόμου 3013/2002 προστίθεται εδάφιο β' που έχει ως ακολούθως:

 

{Ο συνολικός αριθμός των τηλεφωνικών συνδέσεων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από αίτημα του Επιτρόπου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.