Νόμος 3090/02 - Άρθρο 16

Άρθρο 16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι διατάξεις των τέταρτου, πέμπτου και έκτου εδαφίων της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του νόμου 2730/1999, όπως η παράγραφος 5 προστέθηκε με το άρθρο 4 παράγραφος 6 του νόμου 2819/2000 και το εδάφιο πέμπτο αυτής, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την παράγραφο 10 του άρθρου 45 του νόμου 2992/2002, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε κάθε περίπτωση άρνησης απόδοσης της χρήσης των παραπάνω ακινήτων στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία ή στο φορέα εκτέλεσης του έργου μετά την καταβολή της αποζημίωσης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 45 του νόμου 2992/2002. Η προθεσμία για την άσκηση της ανακοπής ενώπιον του εισαγγελέα εφετών και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση. Η αίτηση στην εισαγγελέα υποβάλλεται από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία. Στη διαδικασία αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 69 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Κάθε άλλη διαφορά αποζημίωσης των μισθωτών, μεγαλύτερη της προβλεπόμενης στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου αυτής, εφόσον δεν επιλύεται συμβιβαστικώς, εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του νόμου 2730/1999, ανεξάρτητα από τη διαδικασία αποβολής από τη χρήση του ακινήτου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Διάδικοι στη σχετική δίκη είναι ο εκμισθωτής και ο φορέας ή ο ανάδοχος εκτέλεσης του Ολυμπιακού Έργου. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υποθέσεις.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.