Νόμος 3103/03 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Ασφαλής κυκλοφορία ορισμένων κατηγοριών οχημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1161/1977 (ΦΕΚ 380/Α/1977) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Η κυκλοφορία των ανωτέρω οχημάτων στις οδούς γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του μεταφορέα και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, οι οποίες υποχρεούνται να ενημερώνουν και τις κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες Τροχαίας έγκαιρα και πάντως πριν από την πραγματοποίηση της κίνησης. Για την εξασφάλιση συνθηκών ομαλούς και ασφαλούς κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών στις οδούς, ο μεταφορέας υποχρεούται να μεριμνά, ώστε τα εν λόγω οχήματα να συνοδεύονται καθ' όλη τη διαδρομή τους από άλλα οχήματα, τα οποία φέρουν φορητές συσκευές φωτεινής προειδοποίησης και τα οποία διατίθενται είτε από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας του νόμου 2518/1997, είτε από τις ίδιες τις επιχειρήσεις τους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του εν λόγω νόμου.}

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 2518/1997 (ΦΕΚ 164/Α/1997), προστίθεται εδάφιο θ ως εξής:

 

{θ. Πραγματοποίηση συνοδειών για ασφαλή κίνηση οχημάτων που μεταφέρουν ογκώδη ή βαρέα αντικείμενα, με ειδικά οχήματα που φέρουν φορητές συσκευές φωτεινής προειδοποίησης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.