Νόμος 3103/03

Ν3103/2003: Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3103/2003: Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ/23/Α/2003), 29-01-2003.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Έκδοση διαβατηρίων

Άρθρο 2: Επέκταση αρμοδιοτήτων Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 2713/1999

Άρθρο 3

Άρθρο 6: Πρόσληψη προσωπικού εποχικής απασχόλησης στο Πυροσβεστικό Σώμα

Άρθρο 8: Ειδικές περιπτώσεις προαγωγών

Άρθρο 9: Μισθολογικές προαγωγές αστυνομικού προσωπικού

Άρθρο 10: Αποζημιώσεις και επιδόματα

Άρθρο 11: Ασφαλιστικά θέματα

Άρθρο 12: Ασφαλιστικά θέματα

Άρθρο 14: Ασφαλής κυκλοφορία ορισμένων κατηγοριών οχημάτων

Άρθρο 15: Κυρώσεις για παραβάσεις σχετικές με τη λειτουργία συνεργείων επισκευής οχημάτων

Άρθρο 16: Ρύθμιση θεμάτων ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων Διαπιστεύσεις

Άρθρο 23: Θέματα εισόδου και παραμονής αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια

Άρθρο 24: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 28-01-2003

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.