Νόμος 3147/03 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Σύνθεση του Συμβουλίου Αλιείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Συμβούλιο Αλιείας που λειτουργεί στο Υπουργείο Γεωργίας συγκροτείται από:

 

α) Τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας ως Πρόεδρο.

 

β) Τον προϊστάμενο του γραφείου Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Γεωργίας με αναπληρωτή του Νομικό Σύμβουλο του Κράτους ή τον αρχαιότερο των Παρέδρων που υπηρετεί στο γραφείο αυτό.

 

γ) Από έναν ιχθυολόγο των Διευθύνσεων θαλάσσιας Αλιείας, Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων και Αλιευτικών Εφαρμογών και Εισροών Αλιευτικής Παραγωγής.

 

δ) Έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από αυτό.

 

ε) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

στ) Έναν εκπρόσωπο της οικείας ή των οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων των υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από αυτές.

 

ζ) Έναν εκπρόσωπο των Αλιευτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών.

 

η) Έναν εκπρόσωπο της Συνομοσπονδίας Αλιευτικών Αγροτικών Συλλόγων, που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1361/1983 (ΦΕΚ 66/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του νόμου [Ν] 2538/1997 (ΦΕΚ 242/Α/1997), που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από αυτή.

 

θ) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων κατά περίπτωση, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από την Ένωση αυτή.

 

Σε περίπτωση απουσίας του γενικού γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας, προεδρεύει του Συμβουλίου Αλιείας ο παριστάμενος Νομικός Σύμβουλος του Κράτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 69 του νόμου [Ν] 4443/2016 (ΦΕΚ 232/Α/2016).

 

2. Τα θέματα στο Συμβούλιο Αλιείας εισηγούνται ανάλογα με τις αρμοδιότητες προς τα συζητούμενα θέματα, υπάλληλοι των καθ' ύλη αρμόδιων Τμημάτων των Διευθύνσεων θαλάσσιας Αλιείας, Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων και Αλιευτικών Εφαρμογών και Εισροών Αλιευτικής Παραγωγής.

 

3. Τα μέλη και εισηγητές των προηγούμενων παραγράφων ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου Αλιείας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.