Νόμος 3147/03 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1565/1985 (ΦΕΚ 164/Α/1985)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1565/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 35 του νόμου 2945/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Με αποφάσεις του Υπουργού γεωργίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη κυκλοφορία των προϊόντων που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ, δ, ε, στ και ζ της παραγράφου 2, με σκοπό την εμπορία και τη χρήση τους στη γεωργία.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.