Νόμος 3155/55 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας εξακολουθεί λειτουργούν κατά τις κείμενες περί αυτού διατάξεις, ως τροποποιούνται δια του παρόντος Νόμου, οι δε οργανικές θέσεις αυτού ορίζονται ως εξής:

 

1 θέσις λογιστού επί βαθμό 5ο ή 4ο,
1 θέσις λογιστού επί βαθμό 6ο ή 7ο ή 8ο,
1 θέσις γραφέα - δακτυλογράφου επί βαθμό 7ο έως 11ο,

 

όλες της Β' Κατηγορίας. Το ήδη παρά το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας υπηρετούν προσωπικόν εντάσσεται εις τις θέσεις αυτές δια αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων οι δε απομένουσες κενές θέσεις πληρούνται δια διορισμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.