Νόμος 3155/55 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Ατέλειες και Προνόμια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Ταμείον Εθνικής Οδοποιίας απολαμβάνει των ων και το Δημόσιον απαλλαγών και ατελειών.

 

2. Τα Ταμεία οδοποιίας των Νομών απολαμβάνουν δασμολογικής απαλλαγής επί των εισαγομένων μηχανημάτων, εξαρτημάτων και υλικών εν γένει των προοριζομένων δια την κατασκευήν και συντήρηση των έργων οδοποιίας.

 

3. Η είσπραξις των εσόδων των Ταμείων Οδοποιίας γίνεται κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων και υπό των αυτών οργάνων, εφ' όσον δεν ορίζεται άλλως υπό του παρόντος ή των διαταγμάτων ή αποφάσεων των βάσει τούτου εκδοθησομένων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.