Νόμος 3155/55 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Ταμεία Οδοποιίας Νομών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε κάθε νομό υφιστάμενο Ειδικό Ταμείον Επαρχιακής Οδοποιίας, μετονομάζεται εφ' εξής εις ταμείον Οδοποιίας, φέρον το όνομα του Νομού και σκοπόν έχον την κατασκευήν, ανακαίνιση, συντήρηση και εκμετάλλευση των σε αυτό κατά το άρθρο 3 Επαρχιακών Οδών.

 

2. Εις ους Νομούς δεν υφίσταται Ειδικό Ταμείον Επαρχιακής Οδοποιίας συνιστάται δυνάμει του παρόντος Ταμείον Οδοποιίας έχον τον ως άνω σκοπόν.

 

3. Εν Δωδεκανήσω συνιστάται ομώνυμο Ταμείον Οδοποιίας με έδρα την Ρόδον. Όπου στο παρόν και τοις εις εκτέλεσιν αυτού βασιλικά διατάγματα που θα εκδοθούν γίνεται μνεία Νομού ή Νομάρχου, νοούνται δια την Δωδεκάνησο αντιστοίχως η περιφέρεια της Γενικής Διοικήσεως ή ο γενικός Διοικητής Δωδεκανήσου.

 

4. Τα υφιστάμενα κατά την ισχύ του παρόντος Ειδικά Ταμεία Μονίμων Οδοστρωμάτων, πλην του των Αθηνών, καταργούνται, οι δε ανειλημμένες υποχρεώσεις και τα δικαιώματα ως και η περιουσία αυτών περιέχονται εις το Ταμείον Οδοποιίας του οικείου Νομού. Η αρμοδιότης των καταργουμένων ΕΤΜΟ ως προς την κατασκευήν, συντήρηση ή ανακαίνιση μονίμων οδοστρωμάτων ανήκει εφεξής εις τον κατά το άρθρο 5 του παρόντος υπόχρεων.

 

5. Εν περιπτώσει συστάσεως Νομού συνιστάται ομώνυμο Ταμείον Οδοποιίας. Επίσης εν περιπτώσει συγχωνεύσεως Νομών, συγχωνεύονται και τα Ταμεία Οδοποιίας αυτών. Τα εν εκατέρα των περιπτώσεων προκύπτοντα ζητήματα, κανονίζονται δια βασιλικού διατάγματος, με πρόταση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, βάσει των υπό του παρόντος Νόμου τιθεμένων κανόνων.

 

6. Τα Ταμεία Οδοποιίας Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τελούντα υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Νομάρχου υπό την ανωτέρα εποπτεία του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και εκπροσωπούμενα εν πάση δικαιοπραξία ή άλλη έννομη σχέση και ενώπιον των Δικαστηρίων υπό του Προέδρου της Διοικούσης αυτά Επιτροπής, δι' ου και αλληλογραφούν μετά πάσης αρχής και ιδιώτη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.