Νόμος 3190/03 - Άρθρο 23

Άρθρο 23


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται η υπό στοιχείο β' διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001), η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 145/2003 (ΦΕΚ 121/Α/2003), καθώς και κάθε άλλη διάταξη του προεδρικού διατάγματος αυτού που αφορά στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

 

2. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης διατηρείται ως επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών σύμφωνα με το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 226/1989 (ΦΕΚ 107/Α/1989), μετονομαζόμενο σε Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου και χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας αυτοτελώς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 59 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.