Νόμος 3193/03 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Θέματα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ως κριτήριο για την εκτίμηση της αξίας του απαλλοτριωμένου ακινήτου λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, η αξία που έχουν κατά τον κρίσιμο χρόνο παρακείμενα και ομοειδή ακίνητα, που προσδιορίζεται κυρίως από την αντικειμενική αξία, τα τιμήματα σε συμβόλαια μεταβίβασης κυριότητας ακινήτων, τα οποία συντάχθηκαν κατά το χρόνο της κήρυξης της απαλλοτρίωσης, καθώς και η πρόσοδος του απαλλοτριωμένου.}

 

2. Η τρίτη περίοδος της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου 2882/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{πρόεδρος της επιτροπής οφείλει να ζητήσει από τον Πρόεδρο του κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 19 δικαστηρίου να ορίσει έναν εμπειρογνώμονα με έναν αναπληρωτή.}

 

3. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του νόμου 2882/2001 προστίθεται η ακόλουθη περίοδος:

 

{στην περίπτωση αυτή αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών υποχρεούται να συντάξει έκθεση περί της αντικειμενικής αξίας του απαλλοτριωμένου.}

 

4.α) Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του νόμου 2882/2001, διαγράφεται η λέξη και.

 

β) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 του νόμου 2882/2001 προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

{και γ) η έκθεση που ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 15.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.