Νόμος 3254/04 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Προστασία Ολυμπιακών συμβόλων και σημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης γ' της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2598/1998 (ΦΕΚ 66/Α/1998) αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{Για κάθε περίπτωση προσβολής των Ολυμπιακών συμβόλων και σημάτων ή παράβασης των διατάξεων του νόμου [Ν] 146/1914 το Δικαστήριο με την απόφασή του καταδικάζει τον εναγόμενο στην καταβολή χρηματικού ποσού για ικανοποίηση της ηθικής βλάβης της ανώνυμης εταιρείας Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία, καθώς και κάθε άλλου προσώπου που βλάπτεται Το ύψος του ποσού αυτού δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 8.000 €.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.