Νόμος 3254/04 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων 2004


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία και υποβολή σχετικής τεχνικής μελέτης από τον ανάδοχο-χορηγό της, εγκρίνεται η κατασκευή, η προσωρινή λειτουργία και η εκμετάλλευση πρατηρίων υγρών καυσίμων, εγκαταστάσεων πλύσης και λίπανσης οχημάτων με ή χωρίς αίθουσες πωλήσεως ειδών αυτοκινήτου και αναψυκτηρίου κατά την περίοδο των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων από το φορέα λειτουργίας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων και εκείνων των αποφάσεων [Α] του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων 49493/05-07-2001, (ΦΕΚ 894/Β2001), 59936/24-07-2002, (ΦΕΚ 956/Β/2002) και των βασιλικού διατάγματος 465/1970 (ΦΕΚ 1150/Α/1970) και προεδρικού διατάγματος 1224/1981 (ΦΕΚ 303/Α/1981), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των οχημάτων που θα σταθμεύουν στα αμαξοστάσια που θα λειτουργήσει η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία στις περιοχές του Ελληνικού, Γουδιού και Δεκέλειας, καθώς και για την εξυπηρέτηση των σκαφών στην Ολυμπιακή εγκατάσταση της Μαρίνας του Αγίου Κοσμά.

 

Με την ίδια απόφαση ορίζεται το όνομα του υπευθύνου λειτουργίας της εγκατάστασης, ο αριθμός και το είδος των αντλιών, ο αριθμός και η χωρητικότητα των δεξαμενών, ο αριθμός και το είδος των πλυντηρίων, τα λαμβανόμενα μέτρα προστασίας περιβάλλοντος και πυρασφάλειας, οι ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της άδειας. Οι αποφάσεις συνοδεύονται από τα απαραίτητα σχέδια γενικής διάταξης κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, καθώς και τις απαραίτητες σχετικές μελέτες από την κείμενη νομοθεσία.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων και ύστερα από αίτηση και αιτιολογημένη πρόταση της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία επιτρέπεται να καθορισθούν προσωρινές λεωφορειακές γραμμές (αφετηρία, τέρμα, ενδιάμεσες στάσεις) που θα συνδέουν το Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας Μαρκόπουλου, το Ολυμπιακό Κέντρο Σκοποβολής Μαρκόπουλου, το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά και τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις στον Άγιο Ανδρέα, και το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος) κατά την περίοδο των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, με τους σταθμούς των μέσων σταθερής τροχιάς για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των θεατών, των εργαζομένων σε αυτά, των εθελοντών και των μελών της Ολυμπιακής Οικογένειας. Στην απόφαση θα περιλαμβάνεται ο φορέας εκμετάλλευσης, οι προς ίδρυση προσωρινές γραμμές (αφετηρία, τέρμα, ενδιάμεσες στάσεις, συχνότητα δρομολογίων, πίνακες δρομολογίων και αριθμός οχημάτων κ.λ.π.), το ύψος και ο τρόπος αποζημίωσης στον φορέα εκμετάλλευσης, η εξασφάλιση του συνόλου της αποζημίωσης, οι προτεινόμενοι τύποι λεωφορείων, η μίσθωση λεωφορείων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

3. Η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων διαπραγματεύεται απευθείας με φορείς εκμετάλλευσης τακτικών επιβατικών γραμμών την προσφορότερη οικονομικώς εκμετάλλευση των γραμμών εξυπηρέτησης των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος, υποβάλλει στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη πρόταση για τη λήψη της σχετικής απόφασης, υπογράφει σύμβαση με το φορέα εκμετάλλευσης και παρακολουθεί την εκτέλεσή της και καταβάλλει τη σχετική αποζημίωση. Στη σύμβαση περιλαμβάνονται υποχρεωτικά όλα τα στοιχεία της πρότασης.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, μπορεί να θεσπισθεί πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση ανά διαδρομή κατά την περίοδο των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων 2004, για τις μεταφορές από και προς τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, μόνιμες ή προσωρινές αθλητικές ή μη, με Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ύψος της επιβάρυνσης,οι προδιαγραφές των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων που δικαιούνται πρόσβασης στις παραπάνω εγκαταστάσεις, ο τρόπος αναγνώρισής τους, η χρονική διάρκεια ισχύος, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται ύστερα από μελέτη της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία ή του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και ύστερα από κοινή εισήγησή τους, εγκρίνεται, κατά την περίοδο των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, η καθιέρωση προσωρινών θέσεων στάθμευσης των ανωτέρω αυτοκινήτων (πιάτσες) στις Ζώνες Ελεγχόμενης Στάθμευσης οχημάτων στις περιοχές που περιβάλλουν τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι θέσεις, οι όροι και η χρονική διάρκεια λειτουργίας τους, οι δικαιούχοι, οι φορείς εκμετάλλευσής τους, οι προδιαγραφές των οχημάτων που δικαιούνται πρόσβαση, τα στοιχεία αναγνώρισης, ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

6. Στις Ολυμπιακές λεωφορειακές γραμμές του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών επιτρέπεται η επιβίβαση όσων είναι:

 

Κάτοχοι εισιτηρίων των αγωνισμάτων που διεξάγονται τη συγκεκριμένη ημέρα.
Εθελοντές.
Εργαζόμενοι στις αγωνιστικές και μη εγκαταστάσεις.
Μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας.

 

Με τα Δημόσια Μέσα Μαζικής Μεταφοράς διακινούνται δωρεάν η Ολυμπιακή Οικογένεια, οι εθελοντές και οι κάτοχοι εισιτηρίων των Αγώνων που διεξάγονται τη συγκεκριμένη ημέρα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία, καθορίζεται ο φορέας υλοποίησης, το ύψος της αποζημίωσης, οι δικαιούμενοι φορείς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

7. Κατά την τέλεση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004, καθώς και άλλων διεθνών διοργανώσεων επιτρέπεται η προσωρινή εισαγωγή στη Χώρα και η χρήση ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού που δεν φέρει τη σήμανση CE (όπως αυτή η σήμανση προβλέπεται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 44/2002 (ΦΕΚ 44/Α/2002)) για την κάλυψη αναγκών των Αγώνων. Η προσωρινή αυτή εισαγωγή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες.

 

Στο διάστημα αυτό, ο συγκεκριμένος εξοπλισμός θα πρέπει να επανεξαχθεί Με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις εισαγωγής, τα είδη του εξοπλισμού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

8. Κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, δίνεται η εξουσιοδότηση στην Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων να διαπραγματευτεί απευθείας με φορείς εκμετάλλευσης αστικών συγκοινωνιών τη διάθεση λεωφορείων, με ή χωρίς το προσωπικό τους, προκειμένου να εξασφαλίσει την πληρέστερη κάλυψη των μεταφορικών αναγκών των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων και να εισηγηθεί στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών τη λήψη σχετικής απόφασης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.