Νόμος 3270/04 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία ασκεί τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, με σκοπό την αξιοποίηση της σύμφωνα με τους στόχους και τις προτεραιότητες της τουριστικής πολιτικής της Χώρας.

 

Αντικειμενικός σκοπός της Εταιρείας είναι η αξιοποίηση της τουριστικής περιουσίας με μακροχρόνιο αναπτυξιακό χαρακτήρα, η ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού (Ιαματικός, Συνεδριακός, Αγροτουρισμός, κ.λ.π.) και η προώθηση έργων ειδικής τουριστικής υποδομής (μαρίνες, γήπεδα γκολφ κ.λ.π.), σύμφωνα με τους στόχους του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.

 

2. Στο άρθρο 31Α του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993), όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003), προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Τα τιμολόγια ελλιμενισμού και των λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και οι Ειδικοί Κανονισμοί Λειτουργίας των τουριστικών λιμένων που ανήκουν κατά διοίκηση και διαχείριση στην Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης, καταρτίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του εκάστοτε, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του νόμου 2160/1993, φορέα διαχείρισης και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.