Νόμος 3105/03

Ν3105/2003: Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3105/2003: Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 29/Α/2003), 10-02-2003.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση

 

Άρθρο 1: Μετονομασία Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 2: Σκοποί του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Άρθρο 3: Πόροι του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Άρθρο 4: Διάρθρωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης

Άρθρο 5: Όργανα Διοίκησης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Άρθρο 6: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου, Γενικού Διευθυντή

Άρθρο 7: Διοικητικές Υπηρεσίες

Άρθρο 8: Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 9: Όργανα Διοίκησης Ανώτερων Σχολών

Άρθρο 10: Τακτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Ανώτερων Σχολών

Άρθρο 11: Πλήρωση θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Άρθρο 12: Μονιμοποίηση, κρίση Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Άρθρο 13: Συνεργάτες, εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών και επισκέπτες καθηγητές

Άρθρο 14: Καθήκοντα, δικαιώματα, υποχρεώσεις των μελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Άρθρο 15: Πρόσθετες υπηρεσίες - Δευτερεύουσα απασχόληση εκπαιδευτικού προσωπικού των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 16: Εκπαιδευτικές άδειες - Συγγραφή διδακτικών βιβλίων

Άρθρο 17: Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό

Άρθρο 18: Σύσταση και κατανομή θέσεων προσωπικού Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 19: Εισαγωγή σπουδαστών

Άρθρο 20: Πρόγραμμα και κανονισμός σπουδών

Άρθρο 21: Ίδρυση και λειτουργία μονάδων δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 22: Όργανα διοίκησης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 23: Εκπαιδευτικό προσωπικό Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 24: Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση

Άρθρο 25: Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση Μετεκπαίδευση

Άρθρο 26: Εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων

Άρθρο 27: Οικοτροφεία

Άρθρο 28: Υπηρεσιακά Συμβούλια

Άρθρο 29: Διοικητικό, βοηθητικό και λοιπό προσωπικό

Άρθρο 30: Σύσταση θέσεων προσωπικού

Άρθρο 31: Αποδοχές εκπαιδευτικού προσωπικού

Άρθρο 32: Πρακτική άσκηση

Άρθρο 33: Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων

Άρθρο 34: Οργανωτικά - Λειτουργικά θέματα

Άρθρο 35: Ατέλειες - Προνόμια

Άρθρο 36: Θέματα προσωπικού - Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση

 

Άρθρο 37: Ρυθμίσεις για το Ελληνικό Φεστιβάλ Ανώνυμη Εταιρεία

Άρθρο 38: Ρυθμίσεις θεμάτων τουριστικών λιμένων

Άρθρο 39: Ρυθμίσεις για την Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα

Άρθρο 40: Ορειβατικά καταφύγια

Άρθρο 41: Τουριστική προβολή - Διαφήμιση και άλλες διατάξεις

Άρθρο 42: Διατάξεις περί της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Άρθρο 43

Άρθρο 44

Άρθρο 45: Παράταση προθεσμίας του προεδρικού διατάγματος 43/2002

Άρθρο 46

Άρθρο 47

Άρθρο 48: Καταργούμενες - Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 49

Άρθρο 50

Άρθρο 51

Άρθρο 52

Άρθρο 53

Άρθρο 54

Άρθρο 55: Έναρξη Ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 07-02-2003

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.