Νόμος 3274/04 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Αποδεικτική δύναμη των στοιχείων του Εθνικού Δημοτολογίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την οριστική ένταξη στην κεντρική βάση δεδομένων, σύμφωνα με τη ρύθμιση του προηγούμενου άρθρου, τα στοιχεία του Εθνικού Δημοτολογίου που έχουν περιληφθεί σε αυτήν έχουν αποδεικτική δύναμη ίση με εκείνη των στοιχείων που περιέχονται στο Δημοτολόγιο του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

2. Η χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών εξακολουθεί να διενεργείται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δια των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.