Νόμος 3297/04 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη φύλαξη των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων δύναται να διατίθεται και προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, για το οποίο δεν ισχύουν τα προβλεπόμενα ανώτατα χρονικά όρια αποσπάσεων. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του το προσωπικό αυτό φέρει οπλισμό για τη χρήση του οποίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 3169/2003 (ΦΕΚ 189/Α/2003). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας και Δημόσιας Τάξης, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι εγκαταστάσεις που φυλάσσονται, ο χρόνος φύλαξης αυτών, ο αριθμός του διατιθέμενου προσωπικού, τα ειδικότερα καθήκοντα και ο τρόπος εκτέλεσής τους, η διοικητική υπαγωγή του προσωπικού και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 28-09-2004.

 

 

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.