Νόμος 3297/04

Ν3297/2004: Συνήγορος του Καταναλωτή - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3297/2004: Συνήγορος του Καταναλωτή - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 259/Α/2004), 23-12-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Συνήγορος του Καταναλωτή

 

Άρθρο 1: Ίδρυση - Αποστολή

Άρθρο 2: Εκλογή - Θητεία

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες

Άρθρο 4: Διαδικασία έρευνας

Άρθρο 5: Ειδικοί Επιστήμονες - Γραμματεία

 

Κεφάλαιο Β: Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης

 

Άρθρο 9: Αντικατάσταση, τροποποίηση και συμπλήρωση του νόμου 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/2002), όπως ισχύει

Άρθρο 10: Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών

Άρθρο 11: Συγκρότηση επιτροπών

Άρθρο 15

Άρθρο 17: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 21-12-2004

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.