Νόμος 3329/05 - Άρθρο 22

Άρθρο 22


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 30 του νόμου 2072/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, το απαραίτητο προσωπικό και οι πόροι για την ίδρυση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, είτε για το σύνολο των Ατόμων με Αναπηρία είτε για κατηγορίες τούτων, όπως άτομα με νοητική υστέρηση, προς το σκοπό της πρόληψης της ιδρυματοποίησης των Ατόμων με Αναπηρία.

 

2. Οι φορείς που μπορούν να ιδρύουν και να λειτουργούν Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και να παρέχουν τις υπηρεσίες υποστήριξης και την όλη οργάνωση και επίβλεψη των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Φορείς) είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.

 

3. Οι Φορείς υποχρεούνται να έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως φορείς παροχής οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών.

 

4. Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ιδρύονται και λειτουργούν με σκοπό την εξασφάλιση μόνιμης διαβίωσης και κατοικίας στα Άτομα με Αναπηρία που διαβιούν σε αυτές. Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης αποτελούν υποχρεωτικά μικρές μονάδες. Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης διαμερίσματα προορίζονται για τη διαβίωση ενός έως τεσσάρων Ατόμων με Αναπηρία ενώ οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης οικοτροφεία προορίζονται για τη διαβίωση έως εννέα Άτομα με Αναπηρία. Η αρχιτεκτονική και ο εξοπλισμός των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης δεν είναι ενιαίος αλλά διαφέρει ανάλογα με την αναπηρία των Ατόμων με Αναπηρία που θα διαβιώσουν σε αυτές.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.