Νόμος 3446/06

Ν3446/2006: Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων - Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3446/2006: Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων - Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 49/Α/2006), 10-03-2006.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Αρχές ελέγχου για την κυκλοφορία των οχημάτων

 

Άρθρο 1: Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου Οχημάτων

Άρθρο 2: Αρχές ελέγχου φορτηγών οχημάτων

Άρθρο 3: Ασφαλής φόρτωση φορτηγών οχημάτων

Άρθρο 4: Παραβάσεις κατά την κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων - Κυρώσεις

Άρθρο 4Α: Διοικητικά πρόστιμα

Άρθρο 4Β: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 4Γ: Έλεγχοι παραποίησης ταχογράφων

Άρθρο 5: Ηλεκτρονικό σήμα φορτηγών οχημάτων δημοσίας χρήσης

Άρθρο 6: Οδήγηση βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων

Άρθρο 7: Μίσθωση Φορτηγών Οχημάτων Δημοσίας Χρήσης

Άρθρο 8: Αναγκαστική αφαίρεση, πλειστηριασμός, δήμευση φορτηγών οχημάτων δημόσιας χρήσης

Άρθρο 9: Επέκταση επαγγέλματος οδικού μεταφορέα

 

Κεφάλαιο Β: Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές

 

Άρθρο 10

Άρθρο 12

Άρθρο 13: Κύρωση απόφασης

 

Κεφάλαιο Γ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18: Τεχνικός έλεγχος οχημάτων

Άρθρο 18Α: Εκπρόθεσμος Τεχνικός Έλεγχος πέραν των 6 μηνών

Άρθρο 19: Τέλη διενέργειας τεχνικών ελέγχων από τα Δημόσια Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

Άρθρο 20: Τέλη έκδοσης εθνικών εγκρίσεων τύπου και δελτίων κοινοποίησης κοινοτικών εγκρίσεων τύπου των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων

Άρθρο 21: Άδειες οδήγησης

Άρθρο 23:

Άρθρο 24: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 30: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 03-03-2006

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.