Νόμος 3446/06 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 3109/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Συνιστάται στην έδρα κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και στην έδρα κάθε Νομαρχιακού Διαμερίσματος των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της τήρησης και την επιβολή κυρώσεων σχετικά με τους κανονισμούς λειτουργίας επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων και των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος. Στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις που διαθέτουν περισσότερες από μία Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών επιτρέπεται, με απόφαση του Νομάρχη, η σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου σε κάθε Διεύθυνση.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.