Νόμος 3458/06 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Εγγραφή σε δημόσιο βιβλίο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο διαχειριστής, ο εκκαθαριστής και η διοικητική ή δικαστική αρχή, όταν τούτο προβλέπεται από το δίκαιο κράτους - μέλους, ζητούν την καταχώριση του μέτρου εξυγίανσης ή της απόφασης περί έναρξης διαδικασίας εκκαθάρισης στο κτηματολόγιο, το μητρώο των εμπόρων ή σε κάθε άλλο δημόσιο βιβλίο που τηρείται στο κράτος - μέλος αυτό.

 

2. Τα έξοδα καταχώρισης θεωρούνται ως έξοδα και δαπάνες της διαδικασίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.