Νόμος 3458/06 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Προστασία τρίτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αν πιστωτικό ίδρυμα συνάψει μετά τη λήψη μέτρου εξυγίανσης ή την έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης δικαιοπραξία με την οποία διατίθενται από επαχθή αιτία α) ακίνητο, β) πλοίο ή αεροσκάφος που εγγράφεται υποχρεωτικά σε δημόσιο βιβλίο ή γ) τίτλοι ή δικαιώματα επί αυτών των τίτλων, για την ύπαρξη ή τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται η εγγραφή σε δημόσιο βιβλίο ή λογαριασμό ή οι οποίοι τοποθετούνται σε κεντρικό σύστημα καταθέσεων που τηρείται ή ευρίσκεται σε κράτος - μέλος, το κύρος της δικαιοπραξίας διέπεται από το δίκαιο του κράτους - μέλους στο έδαφος του οποίου ευρίσκεται το ακίνητο αυτό ή το οποίο επιτάσσει την τήρηση του εν λόγω βιβλίου, λογαριασμού ή συστήματος καταθέσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.