Νόμος 3461/06 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Σύμβουλος προτείνοντος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Πληροφοριακό δελτίο, καθώς και κάθε Αναθεώρηση της δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 21 υπογράφεται από πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, το οποίο δύναται να παρέχει στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος την επενδυτική υπηρεσία του στοιχείου δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2396/1996 και ενεργεί ως σύμβουλος του προτείνοντος, βεβαιώνοντας την ακρίβεια του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου.

 

2. Ο σύμβουλος του προτείνοντος εκθέτει σε ειδικό τμήμα του πληροφοριακού δελτίου την άποψή του για τις μεθόδους και τη διαδικασία διασφάλισης των αναλαμβανόμενων με τη δημόσια πρόταση υποχρεώσεων του προτείνοντος έναντι των αποδεκτών της, καθώς και για την αξιοπιστία της δημόσιας πρότασης. Ο σύμβουλος εκθέτει ιδίως την άποψή του για τα μέτρα που έχουν ληφθεί ώστε να διασφαλισθεί ότι ο προτείνων διαθέτει τα μέσα καταβολής ή παροχής του προσφερόμενου τιμήματος ή ανταλλάγματος, καθώς και για το βαθμό εξασφάλισης των αποδεκτών.

 

3. Ο σύμβουλος του προτείνοντος εκθέτει εγγράφως την άποψή του σχετικά με τυχόν Αναθεώρηση της δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 21.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.