Νόμος 3461/06

Ν3461/2006: Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3461/2006: Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις, (ΦΕΚ 106/Α/2006), 30-05-2006.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 5: Γενικές αρχές

Άρθρο 6: Προαιρετική δημόσια πρόταση

Άρθρο 7: Υποχρεωτική δημόσια πρόταση

Άρθρο 8: Εξαιρέσεις από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης

Άρθρο 9: Αντάλλαγμα

Άρθρο 10: Δημοσιοποίηση της πρότασης και ενημέρωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Άρθρο 12: Σύμβουλος προτείνοντος

Άρθρο 16: Δημοσιότητα

Άρθρο 18: Αποδοχή δημόσιας πρότασης

Άρθρο 21: Αναθεώρηση της δημόσιας πρότασης

Άρθρο 30: Υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης σε περίπτωση μετασχηματισμού

Άρθρο 31: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων για την Κεφαλαιαγορά

Άρθρο 33: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 25-05-2006

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.