Νόμος 3470/06 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οφειλές από δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου βιοτεχνικών επιχειρήσεων γουνοποιίας και εκτροφής γουνοφόρων ζώων, εγκατεστημένων στους Νομούς Καστοριάς, Φλώρινας, Κοζάνης και Γρεβενών, που είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του νόμου 3052/2002 (ΦΕΚ 221/Α/2002), η οποία αναβίωσε με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του νόμου 3259/2004 (ΦΕΚ 149/Α/2004), μπορούν να εξοφληθούν μέχρι 31-12-2006, με όλα τα ευεργετήματα που είχαν παραχωρηθεί από τις αρχικές διατάξεις.

 

Οφειλές της ως άνω κατηγορίας που καλύπτονται από τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του νόμου 3052/2002 και δεν είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση, μπορεί να εξοφληθούν μέχρι 31-12-2006, με όλα τα ευεργετήματα που είχαν παραχωρηθεί από τις αρχικές διατάξεις.

 

Για την αναβίωση της ρύθμισης ή την υπαγωγή στη ρύθμιση για πρώτη φορά, απαιτείται η υποβολή σχετικής δήλωσης στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

 

Το ποσόν που υπολείπεται καταβάλλεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.