Νόμος 3470/06 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (νόμος 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994)) μετά τις λέξεις την Ιερά Μονή Σινά, προστίθενται οι λέξεις την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας,.

 

2. Στο δωδέκατο εδάφιο της υποπερίπτωσης γ)γ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (νόμος 2238/1994) μετά τις λέξεις την Ιερά Μονή Σινά, προστίθενται οι λέξεις την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας,.

 

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού ισχύουν για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 01-01-2006 και μετά.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.