Νόμος 3472/06 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 38 του νόμου 2721/1991 (ΦΕΚ 112/Α/1991) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Συνιστάται στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι οργανικές θέσεις των Επιτρόπων και Προϊσταμένων Τμήματος αυξάνονται κατά μία αντιστοίχως.}

 

2. Το άρθρο 123 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1225/1981 Περί εκτελέσεως των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεων (ΦΕΚ 304/Α/1981) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 123

 

Για κάθε θέμα, το οποίο δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις του παρόντος, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.