Νόμος 3498/06 - Άρθρο 51

Άρθρο 51


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 21 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως:

 

{7. Κατά παρέκκλιση των ισχυόντων όρων δόμησης και με την τήρηση κατά τα λοιπά των διατάξεων του οικοδομικού και κτιριοδομικού κανονισμού, επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης κτιρίων τουριστικών καταλυμάτων εντός σχεδίου ή εντός οικισμού προ του 1923 και η ανάπτυξη σε αυτά δραστηριοτήτων που επιτρέπονται από τις υφιστάμενες για την περιοχή χρήσεις γης, εφόσον:

 

1) Τα τουριστικά καταλύματα έχουν ανεγερθεί νόμιμα.

 

2) Έχουν συμπληρώσει διάρκεια μεγαλύτερη των 20 ετών, από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας λειτουργίας.

 

3) Κατά την τελευταία επταετία δεν έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου.

 

Η παρέκκλιση δεν συμπεριλαμβάνει τυχόν τμήματα των παραπάνω κτιρίων τα οποία έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση για την αρχική τους χρήση.

 

Οικοδομική άδεια για την αλλαγή χρήσης χορηγείται μετά από:

 

α) Γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

β) Καταβολή τέλους επανάχρησης του κτιρίου ίσου με το 4% της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου υπέρ του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού που εισπράττεται κατά τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995) και διατίθεται αποκλειστικά για την εκτέλεση έργων ανάπλασης και ανάδειξης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος στα διοικητικά όρια του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης αυτού. Σε περίπτωση κατεδάφισης του κτιρίου για οποιονδήποτε λόγο, η διάταξη αυτή δεν ισχύει. Τα παραπάνω ισχύουν αναλόγως και για κτίρια τουριστικών καταλυμάτων που έχουν ανεγερθεί εκατέρωθεν της εθνικής οδού Πατρών - Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων και απέχουν από τον άξονα αυτής έως 500 m.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.