Νόμος 3512/06 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 3369/2005 (ΦΕΚ 171/Α/2005) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Οι δαπάνες συνολικής λειτουργίας των Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης καλύπτονται, μέχρι την 31-08-2008, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.