Νόμος 3512/06 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Διαχειριστικός έλεγχος στο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

2. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των, τυχόν, συναρμόδιων Υπουργών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες που μπορεί να ανακύψουν κατά την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.