Νόμος 3525/07 - Άρθρο 16

Άρθρο 16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος 99/1992 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Οι προσλήψεις του ανωτέρω ωρομίσθιου προσωπικού γίνονται κατόπιν ανακοίνωσης που αναρτάται στο κατάστημα της αρμόδιας Κεντρικής, Περιφερειακής ή Ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας. Ο Προϊστάμενος της κατά τα ανωτέρω αρμόδιας Υπηρεσίας συντάσσει κατάλογο που περιέχει τους, κατά την κρίση του, κατάλληλους για πρόσληψη, τον οποίο αποστέλλει αμέσως μετά τη σύνταξή του στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση, με όλες τις αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης εγκρίνει, τροποποιεί ή συμπληρώνει τον κατάλογο αυτόν, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη του κατά τα ανωτέρω οριστικού καταλόγου ο Προϊστάμενος της Κεντρικής, Περιφερειακής ή Ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας υποχρεούται να εκδώσει, σύμφωνα με τον οριστικό κατάλογο, τις αποφάσεις πρόσληψης του ωρομίσθιου προσωπικού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.