Νόμος 3548/07 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου αυτού καταργούνται, κατά το μέρος που αφορούν την εφαρμογή του παρόντος νόμου, οι διατάξεις:

 

α) του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1263/1972 (ΦΕΚ 197/Α/1972), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο [Ν] 1446/1984 (ΦΕΚ 80/Α/1984), το νόμο [Ν] 1735/1987 (ΦΕΚ 195/Α/1987) και το νόμο 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/1995),

 

β) των άρθρων 6, 7 και 12 του νόμου [Ν] 4041/1960 (ΦΕΚ 36/Α/1960), καθώς και της πράξης υπουργικού συμβουλίου [Π] 46/1961 (ΦΕΚ 64/Α/1961), που επαναφέρθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 1446/1984 και με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 780/1978 (ΦΕΚ 91/Α/1978),

 

γ) του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 4286/1963 (ΦΕΚ 41/Α/1963), που επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 1446/1984,

 

δ) της παραγράφου 4, με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης Α' παράγραφοι 1)α' και 2)α' και της περίπτωσης Β' παράγραφοι 1)α' και 2)α' του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, του εδαφίου α' της παραγράφου 5 και του εδαφίου α' της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του νόμου 2328/1995,

 

ε) του άρθρου 23 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.