Νόμος 2469/97

Ν2469/1997: Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2469/1997: Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 38/Α/1997), 14-03-1997.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Πρόβλεψη δαπανών

Άρθρο 2: Κατάργηση - Συγχώνευση Φορέων

Άρθρο 3: Μείωση αποδόσεων υπέρ τρίτων - περιορισμός επιχορηγήσεων

Άρθρο 4: Επιχορηγήσεις Κρατικού Προϋπολογισμού

Άρθρο 5: Κυρώσεις

Άρθρο 6: Περιορισμός προσλήψεων

Άρθρο 12: Τακτοποίηση χρεών δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών

Άρθρο 13: Τακτοποίηση υποχρεώσεων φορέων του Δημοσίου, δαπάνες προμηθειών, προγράμματα στέγασης δημοσίων υπηρεσιών και διαχείριση νοσηλείων

Άρθρο 14: Διευθετήσεις θεμάτων δημοσίων εσόδων, θεσμοθέτηση εσόδων υπέρ τρίτων και διαχείριση εσόδων εκτός Προϋπολογισμού

Άρθρο 15: Τροποποιούμενες, συμπληρούμενες και καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 17

Άρθρο 20

Άρθρο 22: Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Άρθρο 23

Άρθρο 24: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 14-03-1997

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.