Νόμος 3551/07

Ν3551/2007: Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3551/2007: Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, (ΦΕΚ 76/Α/2007), 02-04-2007.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Εκτέλεση εργασιών

Άρθρο 4: Ειδικό Μητρώο

Άρθρο 5: Κατηγορίες επιχειρήσεων

Άρθρο 6: Διαδικασία και δικαιολογητικά εγγραφής

Άρθρο 7: Έλεγχος και Διοικητικές Κυρώσεις

Άρθρο 8: Εξουσιοδοτήσεις

 

Κεφάλαιο Β

 

Άρθρο 9: Αναστολή είσπραξης οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών

Άρθρο 10: Άλλες διατάξεις

Άρθρο 11: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 12: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 13: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 23-03-2007

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.