Νόμος 3577/07 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Επιχορήγηση Ιδρυμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος, το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής, το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης, το Ίδρυμα Ανδρέα Γ. Παπανδρέου και το Πνευματικό Ίδρυμα Γεωργίου Παπανδρέου, που περιλαμβάνουν στον καταστατικό σκοπό τους τη συγκέντρωση, διάσωση, συντήρηση του αρχειακού υλικού διατελεσάντων κοινοβουλευτικών πρωθυπουργών, καθώς και την προβολή του έργου αυτών, επιχορηγούνται με ετήσια κρατική επιχορήγηση, από το έτος 2007 και εφεξής, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.

 

2. Η επιχορήγηση της προηγούμενης παραγράφου εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.

 

3. Τα Ιδρύματα της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού υποβάλλουν, μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, ετήσια έκθεση πεπραγμένων που αφορά στην παρουσίαση των δραστηριοτήτων τους κατά το προηγούμενο έτος.

 

4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και για το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη, το οποίο επιχορηγείται από το έτος 2009 και εφεξής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/2009).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.