Νόμος 3580/07

Ν3580/2007: Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3580/2007: Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 134/Α/2007), 18-06-2007.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Επιτροπή προμηθειών υγείας

 

Άρθρο 1: Σύσταση Επιτροπής Προμηθειών Υγείας

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας

Άρθρο 3Α

Άρθρο 4: Βασική διάρθρωση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Φορείς για τη διενέργεια των προμηθειών, τη δημιουργία και τήρηση των μητρώων προϊόντων, υπηρεσιών και προμηθευτών

 

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Πεδίο εφαρμογής

 

Άρθρο 9

Άρθρο 10: Αντικείμενο συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο Τέταρτο: Μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

 

Κεφάλαιο Πέμπτο: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 15

Άρθρο 17

Άρθρο 20

Άρθρο 21: Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 22

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 14-06-2007

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.