Νόμος 3585/07

Ν3585/2007: Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3585/2007: Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 148/Α/2007), 05-07-2007.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο: Γενικές Διατάξεις

 

Κεφάλαιο Α: Ίδρυση - Αποστολή - Ορισμοί - Αρμοδιότητες - Χαρακτήρας - Διάρθρωση

 

Άρθρο 1: Ίδρυση - Αποστολή

Άρθρο 2: Έννοια όρων

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες

Άρθρο 4: Χαρακτήρας Υπηρεσίας και προσωπικού

Άρθρο 5: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο Β: Αρχηγείο Ελληνικής Αγροφυλακής

 

Άρθρο 6: Έννοια - Έδρα – Αποστολή

Άρθρο 7: Διάρθρωση του Αρχηγείου

Άρθρο 8: Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων και Επιτελικού Σχεδιασμού

Άρθρο 9: Περιφερειακές Υπηρεσίες

Άρθρο 10: Αγρονομικό Συμβούλιο

Άρθρο 11: Έκδοση αγρονομικών διατάξεων

 

Μέρος Δεύτερο: Προσωπικό

 

Κεφάλαιο Α: Κατηγορίες - Βαθμοί - Θέσεις

 

Άρθρο 12: Κατηγορίες και κατανομή προσωπικού

Άρθρο 13: Οργανικές θέσεις αγρονομικού προσωπικού

Άρθρο 14: Ιεραρχική κλίμακα

Άρθρο 15: Οργανικές θέσεις πολιτικού προσωπικού

 

Κεφάλαιο Β: Διοίκηση - Βαθμοί Διοικούντων

 

Άρθρο 16: Διοίκηση

Άρθρο 17: Βαθμοί διοικούντων

Άρθρο 18: Όριο ηλικίας κατά βαθμούς

 

Κεφάλαιο Γ: Κατάταξη - Κατάσταση Αγρονομικού Προσωπικού

 

Άρθρο 19: Κατάταξη προσωπικού

Άρθρο 20: Υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών

Άρθρο 21: Υπηρεσιακή κατάσταση αγρονομικού προσωπικού

Άρθρο 22: Μετακινήσεις – Άδειες

Άρθρο 23: Πειθαρχικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Δ: Καθήκοντα - Δικαιώματα Προσωπικού

 

Άρθρο 24: Στολή

Άρθρο 25: Υποχρεωτική Υπηρεσία

Άρθρο 26: Αποδοχές προσωπικού - Οδοιπορικά έξοδα

Άρθρο 27: Υγειονομική περίθαλψη

Άρθρο 28: Υλικές και ηθικές αμοιβές

Άρθρο 29: Ασφάλιση

Άρθρο 30: Δήλωση περιουσιακής κατάστασης

Άρθρο 31: Εγκλήματα αγρονομικού προσωπικού

Άρθρο 32: Συνδικαλιστικά δικαιώματα

 

Κεφάλαιο Ε: Εκπαίδευση προσωπικού

 

Άρθρο 33: Αγρονομική Ακαδημία

Άρθρο 34: Ειδική εκπαίδευση

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Προϋπολογισμός – Οικονομική διαχείριση - Στέγαση

 

Άρθρο 35: Προϋπολογισμός - οικονομική διαχείριση - προμήθειες – λέσχες

Άρθρο 36: Στέγαση

 

Μέρος Τρίτο: Ποινικές και Δικονομικές Διατάξεις

 

Κεφάλαιο Α: Αγροτικά Αδικήματα

 

Άρθρο 37: Κλοπή και υπεξαίρεση

Άρθρο 38: Φθορά αγροτικού κτήματος

Άρθρο 39: Φθορά με ζώα

Άρθρο 40: Ειδική ευθύνη εξουσιαστή

Άρθρο 41: Διατάραξη ροής αρδευτικών υδάτων

Άρθρο 42: Μετατόπιση ορόσημων

Άρθρο 43: Αγρονομικές παραβάσεις

Άρθρο 44: Ειδικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Δίωξη – Αρμοδιότητα επί αγροτικών αδικημάτων

 

Άρθρο 45: Αυτεπάγγελτη δίωξη

Άρθρο 46: Δημόσιος κατήγορος

Άρθρο 47: Ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι

Άρθρο 48: Ενέργειες επί πταισματικών παραβάσεων

Άρθρο 49: Αρμόδιο δικαστήριο

 

Κεφάλαιο Γ: Αστική ευθύνη από αγροτικά αδικήματα

 

Άρθρο 50: Πολιτική αγωγή

 

Κεφάλαιο Δ: Ένδικα μέσα – εκτέλεση των αποφάσεων

 

Άρθρο 51

 

Μέρος Τέταρτο: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 52: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 2800/2000 (ΦΕΚ 41/Α/2000)

Άρθρο 53: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 54: Δημοσίευση κανονιστικών αποφάσεων

Άρθρο 55

Άρθρο 56

Άρθρο 57: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 02-07-2007

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.