Νόμος 3592/07 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Ανανέωση αδειών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι άδειες των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, μπορεί να ανανεώνονται για μία μόνο φορά και μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 13.

 

2.α) Η ανανέωση λαμβάνει χώρα με τους ίδιους όρους της άδειας και κατόπιν σχετικής απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η χρονική διάρκεια και το οικονομικό αντάλλαγμα της ανανέωσης της άδειας.

 

β) Ειδικώς, η ανανέωση της άδειας των τηλεοπτικών σταθμών αναλογικής επίγειας ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης τελεί υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας της άδειας κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της θα ασκήσει το δικαίωμα εκπομπής που προβλέπεται στο άρθρο 14.

 

3. Για όσες εκ των ανωτέρω αδειών δεν ανανεωθούν, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης προκηρύσσει διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, μετά από κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των αδειών και οι διαθέσιμες συχνότητες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.