Νόμος 3607/07 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Σύσταση - Επωνυμία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Συνιστάται με το Καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία και το διακριτικό τίτλο ΗΔΙΚΑ ΑΕ εκ μετατροπής του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΚΗΥΚΥ) που ιδρύθηκε με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 390/1969 (ΦΕΚ 283/Α/1969). Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία e-Government Center for Social Security Societe Anοnyme και ο διακριτικός τίτλος IDIKA SA.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.