Νόμος 3613/07

Ν3613/2007: Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3613/2007: Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, (ΦΕΚ 263/Α/2007), 23-11-2007.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ρυθμίσεις θεμάτων ανεξάρτητων αρχών και ελεγκτικών μηχανισμών

 

Άρθρο 1: Ευθύνη μελών Ανεξάρτητων Αρχών

Άρθρο 2: Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

Άρθρο 3: Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο 4: Ρυθμίσεις για το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

 

Κεφάλαιο Β: Ρυθμίσεις για μετατάξεις

 

Άρθρο 5: Μετατάξεις υπαλλήλων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

Άρθρο 6: Μετατάξεις κατ' εφαρμογή του Υπαλληλικού Κώδικα

Άρθρο 7: Μετατάξεις υπαλλήλων (κλάδου) Τηλεφωνητών

 

Κεφάλαιο Γ: Ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων δημόσιας διοίκησης

 

Άρθρο 8: Ρυθμίσεις για παραμεθόριες περιοχές

Άρθρο 9: Κατάργηση θέσεων του Προγράμματος ΑΣΤΕΡΙΑΣ

Άρθρο 10: Μισθώσεις για τη στέγαση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

Άρθρο 11: Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 3320/2005 και 3448/2006

Άρθρο 12: Απλούστευση διαδικασιών

Άρθρο 13: Ρυθμίσεις για την Κεντρική Επιτροπή Απλούστευσης Διαδικασιών

Άρθρο 14: Ρύθμιση λειτουργικών θεμάτων του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Εσωτερικών

Άρθρο 15: Εφαρμογή των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα στο προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών

Άρθρο 16: Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 17: Θέματα Κοινωνικού Πολυκέντρου της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων

Άρθρο 18: Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 19: Ρυθμίσεις θεμάτων Συνοριακών Σταθμών

Άρθρο 20: Υπηρεσιακά ζητήματα υπαλλήλων των Περιφερειών

Άρθρο 21: Εθνική Επιτροπή Γεωγραφικών Ονομάτων

 

Κεφάλαιο Δ: Ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων αποκεντρωμένης διοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης και μεταναστευτικής πολιτικής

 

Άρθρο 22: Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας

Άρθρο 23: Μετακινήσεις τεχνικού προσωπικού Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και αποζημίωση υπηρετούντων σε Γραφεία Νομαρχιών

Άρθρο 24: Ειδικά θέματα καταστατικής θέσης αιρετών και λοιπά λειτουργικά ζητήματα

Άρθρο 25: Ρυθμίσεις θεμάτων επιχειρήσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού

Άρθρο 26: Οικονομικά και λοιπά ζητήματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού

Άρθρο 27: Ρυθμίσεις θεμάτων Δομών Κοινωνικής Μέριμνας

Άρθρο 28: Ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής

Άρθρο 29

Άρθρο 30: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 31: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 21-11-2007

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.