Νόμος 3621/07 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 14 του άρθρου 20 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 21 του νόμου 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/2003) και ισχύει, έχουν εφαρμογή και για τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (περιλαμβανομένης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων και της Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτούμενων Έργων), τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και τις Ειδικές Υπηρεσίες που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν στο πλαίσιο του ανωτέρω Υπουργείου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.