Νόμος 3647/08

Ν3647/2008: Διοίκηση και διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3647/2008: Διοίκηση και διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους, (ΦΕΚ 37/Α/2008), 29-02-2008.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Γενικό μέρος

 

Άρθρο 1: Νομοθετικό πλαίσιο

Άρθρο 2: Βακούφιο

Άρθρο 3: Βακουφική περιουσία

Άρθρο 4: Βακούφια με ακίνητη περιουσία

Άρθρο 5: Νέα Βακούφια

 

Μέρος Β: Βακουφικές επιτροπές

 

Άρθρο 6: Βακουφική Επιτροπή

Άρθρο 7: Εκλογή Βακουφικής Επιτροπής

Άρθρο 8: Αντικατάσταση μελών Βακουφικής Επιτροπής

Άρθρο 9: Λογοδοσία Βακουφικής Επιτροπής

 

Μέρος Γ: Διαχειριστικές επιτροπές

 

Άρθρο 10: Διαχειριστική Επιτροπή

Άρθρο 11: Εκλογή Διαχειριστικής Επιτροπής

Άρθρο 12: Συγκρότηση Διαχειριστικής Επιτροπής

Άρθρο 13: Αντικατάσταση μελών Διαχειριστικής Επιτροπής

Άρθρο 14: Διαχείριση περιουσίας

 

Μέρος Δ: Προσόντα εκλογιμότητας - έκπτωση - θητεία - εκπροσώπηση

 

Άρθρο 15: Προσόντα εκλογιμότητας

Άρθρο 16: Έκπτωση

Άρθρο 17: Θητεία επιτροπών

Άρθρο 18: Εκπροσώπηση Βακουφίων

 

Μέρος Ε: Σχολικά Βακούφια και Βακούφια σε ακατοίκητη περιοχή

 

Άρθρο 19: Σχολικά Βακούφια

Άρθρο 20: Βακούφια σε ακατοίκητη περιοχή

 

Μέρος ΣΤ: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 21: Ιδιοκτησιακό καθεστώς

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 27-02-2008

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.