Νόμος 3647/08 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Βακούφια με ακίνητη περιουσία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα υπάρχοντα Βακούφια που περιλαμβάνουν ακίνητη περιουσία αποτελούν, από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου, χωριστά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και λογίζονται ως κοινωφελή ιδρύματα που λειτουργούν προς εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίον έχουν συσταθεί.

 

2. Βακούφια υπό την έννοια της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται και τα δημόσια μουσουλμανικά νεκροταφεία που βρίσκονται στους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου.

 

3. Δεν θεωρούνται νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τα Βακούφια που προορίζονται προς κοινή χρήση σύμφωνα με το άρθρο 967 του Αστικού Κώδικα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.