Νόμος 3651/08

Ν3651/2008: Οδική βοήθεια οχημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3651/2008: Οδική βοήθεια οχημάτων, (ΦΕΚ 44/Α/2008), 18-03-2008.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Υποχρεώσεις

Άρθρο 3: Επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων

Άρθρο 4: Συνεργάτες οδικής βοήθειας οχημάτων

Άρθρο 5: Επιχειρήσεις οδικής βοήθειας βαρέων οχημάτων

Άρθρο 6: Παροχή οδικής βοήθειας εντός Ελλάδος

Άρθρο 7: Παροχή οδικής βοήθειας εκτός Ελλάδος

Άρθρο 8: Συνδρομή - Ασφάλιστρο

Άρθρο 9: Συμβάσεις οδικής βοήθειας και συνεργασίας

Άρθρο 10: Συμβάσεις οδικής βοήθειας ομαδικής κάλυψης στόλων οχημάτων

Άρθρο 11: Όροι λειτουργίας

Άρθρο 12: Κυρώσεις

Άρθρο 13: Εξουσιοδοτικές και καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 14: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 14-03-2008

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.