Νόμος 3658/08

Ν3658/2008: Μέτρα για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3658/2008: Μέτρα για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 70/Α/2008), 22-04-2008.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Σύσταση Διεύθυνσης

Άρθρο 2: Σκοπός

Άρθρο 3: Διάρθρωση και αρμοδιότητες

Άρθρο 4: Υποχρέωση συνεργασίας και συνδρομής

Άρθρο 5: Διάθεση Προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας

Άρθρο 6: Εισαγγελέας Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών

Άρθρο 7: Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων

Άρθρο 8: Προσωπικό

Άρθρο 9: Χορήγηση αμοιβών - Εύφημος Μνεία

Άρθρο 10: Κιβδηλεία Μνημείων

Άρθρο 11: Οργανωμένο Έγκλημα - Μέτρα Επιείκειας

Άρθρο 12: Άρση απορρήτου

Άρθρο 13: Διεθνής Δικαιοδοσία Ελληνικών Δικαστηρίων - Εφαρμοστέο Δίκαιο

Άρθρο 14: Συγκρότηση Διυπουργικής Επιτροπής

Άρθρο 15: Έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης

Άρθρο 16: Εξουσιοδότηση

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του κράτους.

 

Αθήνα, 18-04-2008

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.