Νόμος 3658/08 - Άρθρο 19

Άρθρο 19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 3614/2007 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος Πολιτισμός του ΚΠΣ 2000 - 2006, η οποία συστάθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού, ασκεί καθήκοντα στρατηγικού σχεδιασμού και συντονισμού της εφαρμογής των πράξεων στον τομέα πολιτισμού των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος στα επιχειρησιακά προγράμματα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Ψηφιακή Σύγκλιση, Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, Διοικητική Μεταρρύθμιση, Αλιεία, Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας και σε όλα τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα, καθώς και αρμοδιότητες διαχείρισης του εθνικού αναπτυξιακού προγράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.