Νόμος 3689/08 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Υποχρεωτικά και Προαιρετικά Προγράμματα Επιμόρφωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα προγράμματα επιμόρφωσης διακρίνονται σε υποχρεωτικά και προαιρετικά και διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε εκ περιτροπής να παρέχεται σε όλους τους υπηρετούντες δικαστικούς λειτουργούς η δυνατότητα συμμετοχής σε αυτά.

 

2. Τα υποχρεωτικά προγράμματα επιμόρφωσης απευθύνονται στους δικαστικούς λειτουργούς του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου μέχρι και το βαθμό του Παρέδρου, στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων μέχρι και το βαθμό του Εφέτη ή του Αντεισαγγελέα Εφετών, συμπεριλαμβανομένων των Ειρηνοδικών και Πταισματοδικών, και στους δικαστικούς λειτουργούς των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων μέχρι και το βαθμό του Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων. Ο ελάχιστος αριθμός επιμορφωτικών προγραμμάτων, στα οποία οι παραπάνω δικαστές και εισαγγελείς οφείλουν να συμμετέχουν ετησίως, ανέρχεται σε 2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 25 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018).

 

3. Τα προαιρετικά προγράμματα επιμόρφωσης απευθύνονται σε δικαστικούς λειτουργούς όλων των κλάδων και βαθμών. Δεν κωλύεται η προαιρετική συμμετοχή κάθε δικαστικού λειτουργού στα προγράμματα επιμόρφωσης, που οργανώνονται ως υποχρεωτικά, για άλλη κατηγορία δικαστικών λειτουργών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.